9 Secret Resume

PDF file, easy to download and readable in all devices

9 เคล็ดลับ เขียน Resume

ให้โดดเด่น และได้งาน!

เคยไหม…ที่สมัครงานแล้วไม่โดนแม้แต่เรียกสัมภาษณ์งาน ?

วันนี้ โค้ชเบ็นมาเผย 9 เคล็ดลับเขียนเรซูเม่ ให้โดดเด่น ได้งาน 

…อ่านเข้าใจง่าย และใช้ได้จริง

9 เคล็ดลับ เขียน resume ให้โดดเด่นและได้งาน - Hero Image

9 เคล็ดลับ เขียน Resume

จะให้อะไรกับคุณ​ ?

เรียนรู้ 9 เคล็ดลับ ในการเขียนเรซูเม่ ที่จะทำให้คุณได้สัมภาษณ์งาน

และ ได้งาน ในตำแหน่งที่คุณปรารถนา

Cicle 1 - Hunter B

ทำให้ HR สนใจ Resume ของเรา
ภายใน 5 วินาที.

เรียนรู้วิธีการนำเสนอข้อมูลของเรา ที่ง่ายต่อผู้คัดเลือก และโดดเด่นกว่าผู้สมัครงานท่านอื่น ๆ

Cicle 2 - Hunter B

เชื่อมโยงตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครกับประสบการณ์ของเรา

เรียนรู้ที่จะใช้เทคนิค การเน้นคำสำคัญจากตำแหน่งที่เปิดรับ กับประสบการณ์ของเรา

9 เคล็ดลับ เขียน resume ให้โดดเด่นและได้งาน - Image 1
9 เคล็ดลับ เขียน resume ให้โดดเด่นและได้งาน - Image 2
9 เคล็ดลับ เขียน resume ให้โดดเด่นและได้งาน - Image 3

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

Coach Ben Sojiphan

Meet Coach Ben

ผม โค้ชเบ็น ขอเป็นส่วนนึงของความสำเร็จก้าวแรกของทุกคน โดยการช่วยให้ทุกคนได้งานที่คาดหวัง ด้วยการสมัครงาน กับ “เรซูเม่ Resume ที่ดีที่สุด” ที่จะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะได้งานนี้หรือไม่นั่นเอง ไม่ใช่ตอนสัมภาษณ์งาน แต่เป็นตั้งแต่การสมัครงานแล้ว

ผมเรียบเรียง 9 เคล็ดลับที่จะทำให้เรซูเม่ (Resume) ของผู้สมัครงานมีความ โดดเด่น และมีโอกาสได้งานที่สูงมาก ในการสมัครงานทุก ๆ ตำแหน่ง โดยผมได้กลั่นกรองจากประสบการณ์ และข้อมูลที่ใช้ได้จริง ในการคัดสรรผู้สมัครงานจาก แผนกทรัพยากรบุคคล (HR), หัวหน้างาน (Hiring Manager) และ คนกลางจัดหาตำแหน่งงานให้บริษัทต่าง ๆ (Headhunter/ Recruitment Company)

ขอให้ 9 เคล็ดลับเขียนเรซูเม่ ให้โดดเด่น และได้งาน เป็นข้อมูลที่ทำให้ทุกคนมีเรซูเม่ (Resume) สมัครงานที่น่าสนใจ ข้อมูลครบถ้วน และแสดงถึงความสามารถ ศักยภาพของตัวเรา เพื่อที่จะได้งานดั่งที่ทุกคนคาดหวังครับ

โหลด 9 เคล็ดลับ เขียน Resume ฟรีได้แล้ววันนี้