ดาวน์โหลด E-Book

11 เคล็ดลับ

สัมภาษณ์งาน

Book Mockup 2 - Hunter B

เคล็ดลับ สัมภาษณ์งาน

พี่เบ็นมัดรวมเคล็ดลับ การสัมภาษณ์งาน ที่จะทำให้เราเป็นผู้สมัครงานที่โดดเด่น และน่าจับตามอง เพื่อให้เราได้งาน อย่างที่เราต้องการ

Book Mockup 5 v2 - Hunter B

15 คำถาม สัมภาษณ์งาน

มัดรวม 15 คำถามที่ผู้สมัครงานทุกคนต้องพบเจอ ให้ได้เตรียมตัว เตรียมความพร้อม

การสร้างความประทับใจ

วิธีการสร้างความประทับใจ ตั้งแต่เริ่มการสัมภาษณ์งาน

เทคนิคการตอบคำถาม

เทคนิคการตอบคำถาม สัมภาษณ์งาน ที่นำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกคำถาม

ข้อควรระวัง

รวบรวมข้อห้ามพูด สิ่งที่ห้ามทำ ระหว่างการสัมภาษณ์งาน

เคล็ดลับ 1: หา Brand Personality ของ
ตนเองให้เจอ และนำาเสนอให้ชัดเจน

เคล็ดลับ 2: หาข้อมูลบริษัท และ ตำแหน่ง
งาน ที่สมัคร อย่างละเอียด

เคล็ดลับ 3: ทำาอย่างไรให้เราโดน เรียก
สัมภาษณ์งาน

เคล็ดลับ 4: การสัมภาษณ์งาน เริ่มตั้งแต่
เราก้าวออกจากบ้านแล้ว

เคล็ดลับ 5: การสร้างความประทับใจ ครั้ง
แรกตั้งแต่พบเจอ ผู้สัมภาษณ์งาน

เคล็ดลับ 6: 15 คำถาม สัมภาษณ์งาน

เคล็ดลับ 7 : เทคนิคการตอบคำถามสัมภาษณ์งาน

เคล็ดลับ 8: เข้าใจ ประเภทของการ
สัมภาษณ์งาน ที่ต้องเจอ

เคล็ดลับ 9: ข้อควรระวัง ในช่วงสัมภาษณ์

เคล็ดลับ 10: เข้าใจผู้สัมภาษณ์งาน

เคล็ดลับ 11: ได้งานแน่นอน กับ บทสรุป
การสัมภาษณ์งานขั้นสูงสุด ด้วย่ 3 Steps
จากพี่เบ็น

กรอกข้อมูล เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลด ได้แล้ววันนี้

11 เคล็ดลับ สัมภาษณ์งาน

Book Mockup 4 - Hunter B